nl | en


Veerle Frissen
 studeerde in 2010 af als Master in de Fotografie aan het KASK in Gent. Ze maakte onder meer reeksen over dromen,
het vrouwbeeld en mensen met een visuele beperking. Op dit ogenblik werkt ze als freelance fotograaf voor verschillende
opdrachtgevers en heeft ze al enkele publicaties en tentoonstellingen op haar naam staan.
“In de loop der jaren raakte ik als fotografe steeds meer geboeid door de talrijke mogelijkheden van geënsceneerde fotografie.
Dit heeft zich gaandeweg geuit in de constructie van een eigen universum dat baadt in een dromerige en licht surrealistische
sfeer.
Mijn voornaamste focus is die op de innerlijke wereld van de mens waarbij ik me steeds bepaalde gevoelens en fantasieën
probeer eigen te maken. Hierdoor resulteren mijn foto’s vaak in zelfportretten. Ook humor is steeds een belangrijk onderdeel van
mijn fotografisch werk en zorgt zo voor de nodige (zelf)relativering.”


Veerle Frissen graduated in 2010 as Master of Photography at KASK in Ghent. She was among more series about dreams,

the image of women and people with visual impairments. At present she works as a freelance photographer for various
clients and has been around for several publications and exhibitions to her credit.
“Over the years I became more and more as a photographer fascinated by the numerous possibilities of staged photography.
This has gradually expressed in the construction of its own universe bathed in a dreamy and slightly surreal
atmosphere.
My main focus is on the inner world of man that I am still certain feelings and fantasies
Try own. This result my pictures often self-portraits. Humor is also becoming an important part of
My photographic work and thus provides the necessary (self) perspective. “